در همه جای ایران

خدمات پس از فروش پیشرو و مطمئن

anoosheh

مشتری گرامی جهت برخورداری از خدمات پس از فروش و نصب لطفا تا دو هفته بعد از خرید یکی از موارد زیر را انجام دهید، بدیهی است مدت زمان ضمانت از تاریخ نصب دستگاه شروع خواهد شد:

نکات مهم و شرایط گارانتی

الف) گارانتی دستگاه فقط در قبال ارائه به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش ” آنوشه سرویس” معتبر است و در صورت ارائه به افراد غیر مجاز، باعث ابطال  ضمانت نامه می گردد.

ب) در نگهداری این ضمانت نامه کوشا باشید، در صورت مفقود شدن، المثنی صادر نخواهد شد.

ج) ضمانت نامه اختصاصی است و قابل انتقال به غیر نیست
د) دستمزد تعمیرات و بهای قطعات مصرفی خارج از موضوع ضمانت نامه دریافت می شود.
ه) هر گونه خدشه بر روی برچسب محصول و تاریخ خرید، باعث ابطال ضمانت نامه می شود.

ز) اشکالات ناشی از استفاده غیر اصولی، سهل انگاری، نوسانات برق، عیوب سیم کشی ساختمان، حمل و نقل غیر اصولی، عوامل طبیعی و آتش سوزی شامل ضمانت نیست
ط) بدنه دستگاه، موارد تزیینی و مواد مصرفی، شامل ضمانت نیست و هزینه آن ها دریافت می شود.

ی) در مواردی که تعمیرات شامل ضمانت نباشد، کلیه هزینه های مربوطه از مصرف کننده دریافت می گردد.
ک) در هنگام خرید از فروشگاه، دستگاه خریداری شده را با دقت بررسی و از صحت و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت مرکز خدمات پس از فروش آنوشه سرویس، هیچ گونه مسئولیتی در قبال جنس نو معیوب، از لحاظ شکستگی و کسری قطعه نخواهد داشت.